Articles

June 3, 2020

സൈക്കിൾ:പരിസ്ഥിതിക്കും മനുഷ്യനും

The first casualty of COVID-19 is the public transport sector. As social distancing norms are here to stay, private vehicles have come to rule the roads. Today as we celebrate the World Bicycle Day, Dr D Dhanuraj and Praseeda Mukundan […]
June 2, 2020

China is Back with Disguised Messages

As the face-off between the Indian and Chinese Army troops continues at several places in Ladakh and Sikkim, Senior Fellow Mr Muraleedharan Nair Nair (Former Indian Consul in China) writes in Mathrubhumi that China is likely sending disguised messages to […]
June 1, 2020

Need to Rope in Private Sector Hospitals in the Fight against COVID

Unprecedentedly, the world humanity has been at peril since the spread of the Coronavirus, which emerged first in Wuhan, China in December 2019, and it reminds us about the two World Wars and a host of plagues of the past. […]
May 29, 2020

SAARC Response to COVID: A Silver Lining in Regional Cooperation

SAARC, or the South Asian Association for Regional Cooperation, is an intergovernmental organisation operating as a geopolitical union of the South Asian nations, with the aim of advancing economic and political integration in the region of South Asia. Despite 18 […]
May 27, 2020

Economic Package or COVID Budget?

The lockdown in India has impacted the movement of goods and people across districts and states. It has adversely affected their income, particularly of the poor, and thereby their purchasing power. The announcement of the 20 lakh crore package made […]
May 27, 2020

Impact of COVID-19 on Import and Export of US and China

It is often said that trade makes everyone well off, but what happens when this trade is alleged to be the progenitor of a deadly virus? The IMF had predicted that the COVID-19 pandemic would ensue the worst economic recession […]
May 26, 2020

Structural Challenges in Reaping Demographic Dividends of India

As India is fighting the COVID pandemic and going through an unprecedented economic situation, the Prime Minister has envisioned to focus on five pillars for rebuilding the country. India’s youth is said to be the fourth pillar in rebuilding the […]
May 22, 2020

സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്: ഒരു വിലയിരുത്തൽ

കോവിഡ്-19 വൻ  പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ  സൃഷിട്ടിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണല്ലോ 20  ലക്ഷം കോടി  രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മൈലുകളോളം നടന്നവശരായി തളർന്നു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉറങ്ങി ജീവിതം ഹോമിച്ച അഥിതി തൊഴിലാളികളുടെ പിൻഗാമികളിൽ  ആശയുടെ കിരണങ്ങൾ മൊട്ടിട്ടു. ദൈനം-ദിന ജീവിതം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന മറ്റു പാവപ്പെട്ടവർക്ക്  പ്രതീക്ഷയുടെ വാതായനം തുറക്കപ്പെട്ടു .എല്ലാ കോണുകളിലും നല്ലൊരു നാളെയെ ഓർത്തു […]
May 21, 2020

Transfer powers of DMs to mayors to solve urban issues

One of the conditions laid down by the Centre for the state governments to increase their borrowing limit is to ‘bring in reforms to streamline the revenue of urban local bodies (ULBs)’. Though this has been in the discussion since […]
May 20, 2020

Stimulus package falls short of meeting immediate concerns

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced five tranches of economic stimulus under Atmanirbhar Bharat to save the ailing economy. The first tranche was comprehensive, and responsive to the plight of the Micro, Small Medium Enterprises (MSMEs). The sector, contributing over 28 percent […]
May 19, 2020

സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്: അഞ്ചാം ഘട്ടവും ആശക്കൊത്തു ഉയർന്നില്ല | Economic Package: Fifth stage not upto standard

CPPR Chief Economist Dr Martin Patrick writes in Manorama online (Malayalam News portal) on the fifth stage of govt’s Economic Package focuses announced by Finance Minister. ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവുമധികം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സമയമാണിത്. വൻപ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണല്ലോ 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ […]
May 18, 2020

Is Privacy an Illusion for the Netizens of the 21st Century?

Despite privacy being recognised as a fundamental right by the Constitution of India, the existing legal provisions give several outlets to override the privacy concerns of the public. Should governments have access to sensitive data of citizens which they can […]
May 18, 2020

What the Kerala government can do to revive inter-state bus service sector

Aiswarya Krishnan For many people, bus travel is the go-to option for last minute inter-state travel. But with the spread of coronavirus resulting in the national lockdown, the inter-state bus service sector is caught between a rock and hard place. […]
May 15, 2020

രണ്ടാം ഘട്ട സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് : നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ പണമെത്തുമോ ? | Second Phase Financial Package: Will you get more money?

The second stage of govt’s Economic Package focuses on migrant labourers. But it does hardly enough to address their immediate woes. CPPR Chief Economist Dr Martin Patrick writes in Manorama online. This article was published in Manorama online on May […]
May 15, 2020

Is “Silver Line” a Pipe Dream or Silver Lining for Kerala?

Praseeda Mukundan and Aiswarya Krishnan One of the most ambitious projects of the State of Kerala, the Thiruvananthapuram-Kasargod Semi High Speed Rail, also known as the Silver Line project, is likely to be considered and approved by the Cabinet in […]