February 14, 2024

പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊത്ത് ഉയരാത്ത ബജറ്റ്

ഡി ധനുരാജ്, ചെയർമാൻ, സെന്റർ ഫോർ പബ്ലിക് പോളിസി റിസർച്ച് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒരു അവസരമാണ്, 2024 ലെ കേരള ബജറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലം അത്തരം അതിശയകരവും ഉറച്ചതുമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കായി ക്രമീകരിച്ചതാണ്. തീർച്ചയായും, നയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല ബജറ്റ്, എന്നാൽ നയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ധനമന്ത്രിമാർ ഈ വേദി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ, ധനമന്ത്രി അതിന്റെ […]
February 6, 2024

Kerala Budget: Not quite up to expectations

Among the announcement, Kerala’s plan to become a care hub for people from around the world for retirees could give a significant fillip to the economy. A crisis is an opportunity, and the context of Kerala’s budget for 2024 was […]
February 5, 2024

Union Budget 2024-25: Infrastructure Allocation and Economic Corridors in Focus

The focus of the budget has been on the continued thrust on visibility outcomes, which are mostly infrastructure in nature. The interim budget, as anticipated, did not have any major announcements or surprises, yet it effectively lays the groundwork for […]
February 1, 2024

Interim budget focuses on capex. Will that address lacklustre demand?

The budget is not populist, but aims at fiscal consolidation and strengthening of the economy with a lot more fiscal prudence — something that is not expected in a budget so close to the general elections. The interim budget on February […]
January 15, 2024

Transit-oriented development is the way forward for Bengaluru

In a railway project like the circular rail system, it’s crucial to ask what equity and stake local governments have in regional development, which integrates land seamlessly with infrastructure and market forces. Indian cities serve as growth engines, contributing significantly […]
December 13, 2023

പൊതു ഗതാഗതത്തിന് ചില പുതിയ റൂട്ടുകൾ

(പൊതുഗതാഗതം പോയ പോക്ക് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം)​ കേരളത്തിലെ പൊതുഗതാഗത വ്യവസായം ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത വിധം സ്വകാര്യ മേഖലയെക്കൂടി പങ്കാളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം കേരളത്തിന്റെ വികസന മാതൃകയിൽ വഹിച്ച പങ്ക് തള്ളിക്കളയാനാവുകയുമില്ല. വൈദ്യുതീകൃത ബസുകളും എൽ.എൻ.ജി എഥനോൾ ഹൈബ്രിഡ് ബസുകളും കൂടുതലായി നിരത്തിലിറക്കി ഓടിക്കാൻ സ്വകാര്യ സംരംഭകരെ […]
December 12, 2023

Chennai is a symbol and symptom of disasters our cities are facing

A city’s resilience is an important factor in ensuring its sustainability, the well-being of its citizens, and the security of investments made Locals retrieve their belongings at Kamatchi Amman Nagar area inundated with floodwater after heavy rainfall in the aftermath […]
December 11, 2023

പൊതു ഗതാഗതം പോയ പോക്ക്

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുഗതാഗത മേഖലയെന്നാൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാന്ദ്രത ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. ദേശീയപാത, സംസ്ഥാനപാത, മുനിസിപ്പൽ റോഡുകൾ എന്നിവയുടെ വികസനത്തിൽ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ശരാശരിക്കു മീതേയാണ് കേരളത്തിലേത്. ആളോഹരി സ്വകാര്യ വാഹന ഉടമസ്ഥതയിലും അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും തോതിനൊപ്പം […]
November 29, 2023

Elections | How far is India from online ballots?

A decentralised blockchain technology with an immutable ledger could be explored to enhance the security and transparency of voting. Another set of five assembly elections are concluding this week. As expected, the elections often bring forth discussions around the voter’s […]
November 8, 2023

Can net neutrality survive market forces?

Enforcing and regulating net neutrality is not a straightforward task. Varying capacities to understand and adapt to technological changes make net neutrality a complex ecosystem to enforce. Recently, the Department of Telecoms tried to ease nerves by saying there was […]
October 19, 2023

Global Hunger Index a stark reminder to address hunger, poverty

The challenges in addressing hunger and poverty cannot be effectively met through general schemes devised solely at the central or state levels. India’s poor ranking in the recently published Global Hunger Index brought the focus back to discussions around poverty, […]
October 6, 2023

Robust Economic Growth Critical for India to Take Care of its Elderly

A development in India’s ‘care economy’ for the elderly will depend on the wealth growth of the younger generation in the next two decades. Key Points India is at the threshold of a demographic transition marked by a surging ageing […]
August 25, 2023

Support to E-buses will not be sufficient to address India’s public transport woes

India’s public transport system lacks efficiency, finance, and professionalism. Even the discourse around buying electric buses is not well-informed or debated. It demands structural changes in the way the business is conducted. Recently the Union government announced 10,000 electric buses […]
June 22, 2023

Evaluate Shakti scheme on its outcome, not intention

A clear objective needs to be set, and the scheme must be monitored to study whether it is achieving its intended impact. The Shakti scheme, implemented by the Siddaramaiah-led Karnataka government, has garnered attention due to its provision of free […]
April 27, 2023

Modi’s visit | BJP is customising itself for Kerala

Prime Minister Narendra Modi’s visit to Kerala is seen as a strategic attempt to expand the Bharatiya Janata Party (BJP)’s presence in the state, which has been historically a hard carapace to crack for the national party. Modi’s two-day visit […]