E book – India-U.S.A. Relations
September 19, 2023
IdeaLab
September 20, 2023

അശാസ്ത്രീയ മാലിന്യസംസ്കരണം മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമ്പോൾ

പലവിധത്തിലുള്ള ദുരിതത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് വൈപ്പിൻ ദ്വീപുനിവാസികൾ. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് വൈപ്പിനിലെ അശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ സംസ്കരണം. വൈപ്പിനിലെ മത്സ്യബന്ധനമേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണിത്. മീൻ പിടിക്കാൻ വലയിടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യമാണ് കിട്ടാറുള്ളതെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. ഇത് തങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ബോട്ടിന്റെ എഞ്ചിൻ കേടാകുവാനും, വല കീറുവാനും വരെ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പരാതിയുണ്ട്. ജലാശയങ്ങളിലെത്തുന്ന മാലിന്യം എങ്ങനെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രമാണിത്. സെന്റർ ഫോർ പബ്ലിക് പോളിസി റിസർച്ച് യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് ഫെല്ലോഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസമായി (ജൂൺ-ഓഗസ്റ്റ്) വൈപ്പിനിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലും, ദ്വീപുനിവാസികളുമായും, പഞ്ചായത്ത്, പോലീസ്, ഹരിതകർമസേന എന്നീ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകളും, ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങളും ദ്വീപിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവണതകൾമൂലം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുന്നതായിരുന്നു. അശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണംമൂലം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് മത്സ്യബന്ധനമേഖല നേരിടുന്നത്.

യു.എൻ.ഇ.പി (UNEP) കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഓരോ വർഷവും 13 മില്യൺ ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കടലിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, എലൻ മക് ആർതർ ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് 2050 ആവുമ്പോഴേക്കും കടലിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ഭാരത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും കടലിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഭാരം എന്നതാണ്. വ്യക്തമായ അവബോധമില്ലാത്തതും, വേസ്റ്റ് ബിൻ പോളിസിയുടെ അഭാവവും ആളുകളെ ഒരു പരിധിവരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയാനായി പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി പറയാവുന്നത് ഹരിതകർമ സേനയുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി ജലായശങ്ങളിൽ എത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവിൽ ഉണ്ടായ കുറവാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പണ്ടുമുതലേ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാമായിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം ചില നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഴകിയ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഉപയോഗശൂന്യമായ തുണികൾ എന്നിവ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ എറിയാൻ ആളുകൾക്ക് പ്രവണതയുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും പുഴയുടെയും, തോടുകളുടെയും അടുത്തു താമസിക്കുന്നവർക്ക്.

മാലിന്യം ആഴങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ

വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ മാലിന്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നികത്താൻ മറ്റു സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവംമൂലം സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്നും പണം മുടക്കുവാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൂടാതെ കായലിന് ആഴം കൂട്ടാനുള്ള ഡ്രെഡ്ജിങ് നടത്തിയതിന്റെ ആവശിഷ്ടങ്ങൾ കടലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതിനും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇത് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും ബോട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്തുവായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കപ്പലിലും മറ്റും ബാക്കിവരുന്ന എണ്ണ കടലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ എണ്ണ പലപ്പോഴും ചാളയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വലയെറിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനിടയായി. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം വലിയ സമയനഷ്ടം തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത് മറ്റൊരിടത്തു വലയിട്ടാൽ കിട്ടാവുന്ന മീനും തൊഴിലാളികൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പരമ്പരാഗത വലിയ വള്ളങ്ങളിൽ 2000 മുതൽ 2500 കിലോ ഭാരമുള്ള വലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ വലയിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിച്ചുകയറ്റുക എന്നത് തികച്ചും ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ടു പ്രശ്‌നങ്ങളും സർക്കാർ/അധികാരികളുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായാൽ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നതാണ് വസ്തുത.

തോടുകൾ, കായലുകൾ, പുഴകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവർ കടലിൽ പോകുന്നവരേക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും വൈപ്പിൻ മാലിപ്പുറം പാലത്തിനു മുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന അറവു മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും തലയിൽ വീഴാതെ ഒരുവിധത്തിലാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുകയുണ്ടായി. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നത്. തോടുകളിലും മറ്റും വന്നുനിറയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ തങ്ങി വള്ളങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ, ബുഷ് എന്നിവ കേടവുന്നത് പതിവാണ്. മാത്രമല്ല കെ.എസ്.ഇ.ബി തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശേഷം വെട്ടിയിട്ട മരക്കൊമ്പുകൾ തോട്ടിലേക്ക് തള്ളുന്നുവെന്നും, വഞ്ചി അതിലിടിച്ചു മറിയുവാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നത് ഗൗരവകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്.

തോടുകൾ മാലിന്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതിനാൽ അഴുക്ക് കോരി തോടിന്റെ വക്കിൽത്തന്നെ വെക്കുന്ന നടപടി പഞ്ചായത്ത്‌ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഞ്ചിയുടെ അടിഭാഗം തോട്ടിൽ ഉരസുന്നത് തടയുമെങ്കിലും ഒരു മഴ വന്നാൽ തിരിച്ച് തോട്ടിലേയ്ക്ക് തന്നെ അവ വീഴുവാൻ പാകത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ചളിയും മറ്റും കോരി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രെഡ്ജിങ്ങും അതുപോലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച് അനിവാര്യമാണ്. തോട്ടിൽ വന്നുനിറയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളുടെ അളവും ഗുണമേന്മയും കുറയുന്നതിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനത്തിനും മറ്റും ആവശ്യമായ മണൽ മാലിന്യം വന്ന് മൂടിപ്പോകുന്നു, താഴെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തൊട്ടിൽനിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന മീനുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ജലത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വിഘടിക്കുവാൻ ധാരാളം ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുകയും മീനുകൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജന്റെ അളവ് അതുമൂലം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ മത്സ്യസമ്പത്തിനെ സരമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും മറ്റും മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടുതുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാലും ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ വിഷമതകൾ അറിയുകയെന്നത് വളരെ പ്രധാനപെട്ടതാണ്. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്റ അളവ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് കുറയുന്നതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അഭാവം കൊണ്ടുകൂടിയും കുറയാം. ഇവ രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപെട്ടതും ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നവയുമാണ്.

മുന്നോട്ടുപോക്കിനുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഒന്നാമതായി ഡ്രെഡ്ജ് ചെയ്തെടുത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ കടലിന്റെ ഏതു ഭാഗത്താണ് കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്നതെന്ന് ജിപിഎസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിക്കുക (ഡ്രെഡ്ജിങ് മുഖ്യമായതുകൊണ്ടും അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ല എന്നതിനാലും). അതുപോലെ തന്നെ കടലിൽ കൂടുവെച്ച് മീനുകളെ വളർത്തി അവിടെപ്പോയി ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമുണ്ട്. ഇവർ ജി.പി.എസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചണ് കൂടുവെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും മീനുകളെക്കണ്ട് വലയെറിയുന്ന പരമ്പരാഗത മൽസ്യതൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുകളിൽ വലകുടുങ്ങി വെറുംകൈയോടെ മടങ്ങിപോകേണ്ട സാഹചര്യം വരാറുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനും പൊതുവായുള്ളൊരു ജി.പി.എസ് സിസ്റ്റം സഹായിക്കും. രണ്ടാമതായി എണ്ണ കടലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന കപ്പലുകളെ നിയമപരമായ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ബാക്കിവരുന്ന എണ്ണ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ശേഖരിച്ചുവെക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഉപരിതലത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്നും ആഴത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ധാരാളം ചർച്ചൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ശേഷമുള്ള നയരൂപീകരണം ആവശ്യമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ളതും ജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റരീതിയും, ശീലങ്ങളും (ബിഹേവിയർ) മാറ്റുവാൻ ഉള്ളവയുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഹരിതകർമ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഗ്രാമസഭകളിൽ നൽകിവരുന്ന ബോധവൽക്കരണങ്ങളും മാലിന്യങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളിലെത്തുന്നത് തീർച്ചയായും കുറയ്ക്കുകയും ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് അപര്യാപ്തമാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജയൻ പറഞ്ഞതു പ്രകാരം കടലിൽവെച്ചോ, മറ്റു ജലാശയങ്ങളിൽവെച്ചോ മാലിന്യങ്ങൾകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ വിവിധ ഉപകരണകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ പ്രത്യക്ഷമായ സഹായങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ മൽസ്യഫെഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ, ഫിഷറീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത് കാര്യക്ഷമമായ നയരൂപീകരണത്തിന്റെയും കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ നയങ്ങളുടെയും അഭാവം കാരണമാണ്. ഒഴുക്കുവലകൾ പോലുള്ള നിരോധിത വലകളുടെ ഉപയോഗം കർക്കശമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും, നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ കടലിൽ ഒഴുകിനടന്ന് മീനുകൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന വലകളുടെ അളവ് കുറക്കാം. ഒഴുക്കുവലയുടെ വിൽപനയും അതുപോലെതന്നെ തടയേണ്ടതുണ്ട്.

പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ തന്നെ പഴകിയ ഭക്ഷണവും എങ്ങനെ ദോഷകരമായി ജലാശയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക പ്രധാനമാണ്. ഇത് ജലത്തിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് പുണരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കും, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നല്ലൊരു തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലുപരിയായി കെ. എസ്. ഇ. ബി. തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങളുടെ സുഗമമായ സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീർഘകാല, ഹ്രസ്വകാല നയങ്ങളും, പദ്ധതികളും മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ അത്യാവശ്യമാണ്.


(This article was first published on Samayam Malayalam)

Views expressed by the author are personal and need not reflect or represent the views of the Centre for Public Policy Research.

Jose Deepak
+ posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *