In the News

June 23, 2020

കോവിഡ് കാലത്ത് പൊതുഗതാഗത മേഖലയിൽ ഷെയർ ഓട്ടോകളുടെ സാധ്യതകൾ

ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് (ഐപിടി) ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നഗരത്തിലെ പൊതു-സ്വകാര്യ ഗതാഗതം തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതും, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യ, അവസാന മൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ മാർഗം എന്ന നിലക്കാണ് ഇതിനെ  പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഐ‌പി‌ടി മോഡുകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിക്കാം: കരാർ കാരേജ് സേവനങ്ങളും,അനൗപചാരിക (ബസ് പോലുള്ളവ) പൊതുഗതാഗത സേവനങ്ങളും. യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിനും സൗകര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്നവയും, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം യാത്രക്കാർക്ക് […]
June 19, 2020

ചൈനയോട് ഇനിയെന്ത്? | ENCOUNTER |24 NEWS

CPPR Senior Fellow Muraleedharan Nair discusses India’s options with China on Encounter in 24 Channel in the light of the recent India China Border Faceoff. This discussion was aired in 24 Channel malayalam news channel on June 16, 2020
June 19, 2020

Reconsider concession: Kochi bus operators

Private bus operators in the city want the government to reconsider the policy of providing tickets at concessional rates to school and college students. Operators are of the view that they suffer huge losses due to the student population that […]
June 19, 2020

Galwan Valley Clash—A CloseLook

The pioneering role played by India in checkmating the designs of China, especially in strategic areas, was a major factor for straining the India-China relations. CPPR, Senior Fellow K V Thomas (Former Assistant Director, Intelligence Bureau) writes in Chandrika Daily […]
June 15, 2020

Rapid increase in COVID spread in India

Dr Rijo M John, Senior fellow at CPPR was part of a discussion on COVID-19 in Manorama News malayalam news channel. This discussion was aired in Manorama News on June 12, 2020
June 15, 2020

Automobile sector gathers speed, new registrations show upward trend in Kerala

CPPR, Chairman Dr D Dhanuraj comments the boom in vehicle sales could hit the public transportation culture in the state in a news article published in The New Indian Express. Perhaps, it is the desire to own a new set […]
June 10, 2020

“Present trend shows the number of COVID cases will reach 6 lakhs by June end”

Dr Rijo M John, Senior fellow at CPPR was part of a discussion on COVID-19 in Asianet News malayalam news channel. He projects 6,00,000 COVID cases in India by June end. Testing rates must improve to keep pace with cases. This discussion […]
June 10, 2020

Online education ‘first bell’ started / school teacher became online celebrity in Kerala , 39 lakh people have seen their lecture on YouTube

CPPR Chairman Dr Dhanuraj comments in a article published in Dainik Bhaskar on the recently started ‘first bell’ online education. He says ” Online class cannot replace the actual class. The online courses have been accepted in higher education, but it […]
June 8, 2020

Kochiites continue to choke drains with waste, fatbergs

CPPR chairman Dr D Dhnauraj comments in a article published in The Times of India on the drainage issue of Kochi corporation. He says “we need to take all stakeholders into confidence and build a mechanism to address the issue,” […]
June 8, 2020

Why the One-Sided Evaluation Against WHO Will Undermine Science and Evidence

This article was originally published on The Wire Science on May 25, 2020. Click here to read Nithin Ramakrishnan The assembly hall of the Palace of Nations, Geneva, where the World Health Assembly usually meets. Photo: Tom Page/Wikimedia Commons, CC BY-SA […]
June 4, 2020

‘Chandigarh fifth in Covid-19 deaths per million’

News article published in The Times of India on the COVID projections made by Dr Rijo M John, Senior Fellow at CPPR The city is fifth in the country for Covid-19 deaths per million till June 1, according to calculations […]
June 3, 2020

സൈക്കിൾ:പരിസ്ഥിതിക്കും മനുഷ്യനും

The first casualty of COVID-19 is the public transport sector. As social distancing norms are here to stay, private vehicles have come to rule the roads. Today as we celebrate the World Bicycle Day, Dr D Dhanuraj and Praseeda Mukundan […]
June 2, 2020

Rethinking Kerala Model of Development

With 59% of the state revenue dependent on just 4 items (petrol, alcohol, lottery and motor vehicles), Kerala is a dismal failure in public resource mobilization. In this article published in Madhyamam weekly, Senior Fellow Dr Jose Sebastian takes a […]
May 29, 2020

Nothing called safe travel in Covid times

CPPR Senior Fellow Dr Rijo M John comments in news article published in The New Indian Express on the concerns of travelling during COVID times. He says “Social distancing is the key to safety while travelling, as the risk is […]
May 25, 2020

Small-scale fishers thrive under new pricing system

A study done by CPPR titled ‘Empowerment of Kerala’s fishermen: Need for change in the role of Matsyafed’ by Sara John and Nimmish Sany quoted in a news article published in The Times of India Harbour management societies floated to […]
May 25, 2020

The Gulf Boomerang: India’s Biggest Reverse Migration From A World Devastated By COVID-19

CPPR Chairman Dr D Dhanuraj comments in cover story published in the Outlook magazine on the stories about the return of lakhs of Non-Resident Keralites from the Middle-East only to stare at an uncertain future. He comments “Despite its love […]
May 21, 2020

Transfer powers of DMs to mayors to solve urban issues

One of the conditions laid down by the Centre for the state governments to increase their borrowing limit is to ‘bring in reforms to streamline the revenue of urban local bodies (ULBs)’. Though this has been in the discussion since […]
May 20, 2020

COVID-19: Kerala changes tack, not to test expats after seven days

Senior Fellow at CPPR Dr Rijo M John, comments in a article published in The New Indian Express on the Kerala testing of returning expatriates. In a change from its earlier stand, Kerala seems to have decided not to test […]
May 20, 2020

Stimulus package falls short of meeting immediate concerns

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced five tranches of economic stimulus under Atmanirbhar Bharat to save the ailing economy. The first tranche was comprehensive, and responsive to the plight of the Micro, Small Medium Enterprises (MSMEs). The sector, contributing over 28 percent […]
May 19, 2020

Liquor price spiral impact runs deep in Kerala, poorest consumers hit hard

CPPR Senior Fellow Dr Jose Sebastian comments in a news article published in The Hindu Business Line on the impact increasing the sales tax of liquor in Kerala. Shock varies across communities By raising sales tax on liquor up to […]

Now we are on Telegram too. Follow us for updates