May 22, 2020

സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്: ഒരു വിലയിരുത്തൽ

കോവിഡ്-19 വൻ  പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ  സൃഷിട്ടിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണല്ലോ 20  ലക്ഷം കോടി  രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മൈലുകളോളം നടന്നവശരായി തളർന്നു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉറങ്ങി ജീവിതം ഹോമിച്ച അഥിതി തൊഴിലാളികളുടെ പിൻഗാമികളിൽ  ആശയുടെ കിരണങ്ങൾ മൊട്ടിട്ടു. ദൈനം-ദിന ജീവിതം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന മറ്റു പാവപ്പെട്ടവർക്ക്  പ്രതീക്ഷയുടെ വാതായനം തുറക്കപ്പെട്ടു .എല്ലാ കോണുകളിലും നല്ലൊരു നാളെയെ ഓർത്തു […]
May 19, 2020

സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്: അഞ്ചാം ഘട്ടവും ആശക്കൊത്തു ഉയർന്നില്ല | Economic Package: Fifth stage not upto standard

CPPR Chief Economist Dr Martin Patrick writes in Manorama online (Malayalam News portal) on the fifth stage of govt’s Economic Package focuses announced by Finance Minister. ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവുമധികം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സമയമാണിത്. വൻപ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണല്ലോ 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ […]
January 31, 2020

Govt must not lower its guard on infrastructure

Infrastructure development has been a major focus of the incumbent government. This sentiment was reflected in the Budget speech by Finance Minister Nirmala Sitharaman in July 2019 when she announced investment worth Rs 100 lakh-crore for the sector for five […]
January 31, 2018

India’s Defence Sector needs more than a Subtle Mention in the Budget

“The defence forces in India have sufficiently grabbed the government’s attention by giving a testament of their might. But has the government given them their due?” ‘India’s Defence Sector Needs more than a Subtle Mention in the Budget’ by Anusha […]
October 12, 2017

Kerala Wants To Revive Its Failing Economy By Infrastructure Investment Fund Board. This Will Do More Harm Than Good

Kerala is known for its achievements in the fields of healthcare and education. With its health and education indicators on a par with the developed economies, the Kerala model of development has been acclaimed across quarters. The key aspect of […]
February 28, 2017

Doubling Farmers’ Income – Are the Claims True?

Agriculture provides the principal means of livelihood to around 58 per cent of rural households and contributes to 18 per cent of the Gross Domestic Product (GDP) in India. However, agricultural production has been stagnant in the country for the […]
January 31, 2017

Fiscal Stimulus or Fiscal Discipline?

The Union Budget 2017–18 is unique in many ways. It will be the first budget after the unprecedented demonetisation and will be presented on the first working day of February. The assembly elections scheduled in five states also give a […]
January 28, 2017

Taxing Capital Gains in India

Prime Minister Narendra Modi signalling the introduction of capital gains tax on equities has caused a tremble in the stock market. He puts forward the argument that profits from the capital market should make a fair contribution to nation building […]
July 14, 2016

Kerala Budget: More Political Than Economic?

By Deepthi Mary Mathew and D Dhanuraj* Even before presenting the first budget of the LDF government, Finance Minister Thomas Issac took an anticipatory bail by publishing a White Paper on the State’s finances. It portrayed the dismal condition of the […]
July 8, 2016

Kerala imposes fat tax on burgers, pizzas in budget; LiveMint, 8th July, 2016

The Kerala budget presented by finance minister Thomas Isaac focuses on strengthening social welfare schemes, public health and education Fri, Jul 08 2016 04 02 PM IST | LiveMint | Nidheesh M.K. Bengaluru: Kerala’s newly elected Left Democratic Front government’s maiden […]
June 2, 2016

What should be Kerala Finance Minister Isaac’s top priorities? Experts speak out; The News Minute, 1st June 2016

E-governance, tax administration, encouragement for the startup ecosystem were some of the top priorities they identified. TNM Staff| Wednesday, June 1, 2016 – 11:10 The new LDF government in Kerala rode into power on the promise of “setting things right”, […]
October 1, 2015

Capitalization of Public Sector Banks based on their Efficiency-An Evaluation

As a part of the Indhradhanush plan for revamping the Public Sector Banks (PSBs), the Union Finance Minister Arun Jaitley, in August this year, announced the decision to infuse capital selectively into PSBs. The scheme is based on two efficiency […]
April 13, 2015

Evaluating India’s monetary policy: Looking for Market and Non-conventional Tools

“Very cautious approach but not in line with market expectations.” Dr Martin Patrick, Chief Economist, CPPR describes in these lines the first bi-monthly monetary policy for this year announced on 7, April 2015 in Mumbai. Dr Patrick expresses and explain […]
January 19, 2015

Assessing Impact of NITI Ayog Vs Planning Commission

By Devi Prasad IES* NITI Ayog is  a Government Think Tank. As such the depth, spread, durability and the  scope of its influence on public policy differs from that of the other Think Tanks. Its mandate is much wider than that of Korean […]
July 29, 2014

Count costs in Multiple Governance Framework

By Devi Prasad, IES* Worldwide the costs of governance are infinite. The opportunity to raise resources are finite. With the given poverty ratio and the inequalities on several counts including the digital divide, the challenge of balancing the same is […]